مقالات تجارت الکترونیکی

کارگاه آموزشی کسب و کار الکترونیکی - قسمت 2
کارگاه های آموزش کسب و کار الکترونیکی مهندس اشکان انوری- از این قسمت عوامل موثر کسب و کار الکترونیکی نام برده می شود و هرکدام به صورت مفصل شرح داده می شود
بازدید : 12024 نفر | منتشر شده در یکشنبه 1395/8/2
کارگاه های آموزشی تجارت الکترونیکی اشکان انوری
کارگاه های آموزش تجارت الکترونیکی مهندس اشکان انوری این قسمت مقدمه
بازدید : 12717 نفر | منتشر شده در دوشنبه 1395/7/19
تجارت الکترونیکی و اقیانوس آبی|طراحی وب سایت توسط آریا وب
با کمک قوانین استراتزی اقیانوس آبی کسب و کار و تجارت الکترونیکی خود را رونق بخشیم
بازدید : 7362 نفر | منتشر شده در سه شنبه 1394/9/24
بررسی عوامل موثر تبلیغات اینترنتی در فرایند توسعه بازار-بخش ششم
تاریخچه تجارت الکترونیکی و تبلیغات اینترنتی
بازدید : 5175 نفر | منتشر شده در جمعه 1394/7/17
بررسی عوامل موثر تبلیغات اینترنتی در فرایند توسعه بازار-بخش پنجم
تبلیغات اینترنتی در ایران، راهبردها و راهکارها
بازدید : 7841 نفر | منتشر شده در چهارشنبه 1394/4/3
بررسی عوامل موثر تبلیغات اینترنتی در فرایند توسعه بازار-بخش چهارم
با شروع فعالیت های تجاری در اینترنت، تبلیغات اینترنتی نیز پا به عرصه گذاشت.
بازدید : 9521 نفر | منتشر شده در پنجشنبه 1394/3/21
بررسی عوامل موثر تبلیغات اینترنتی در فرایند توسعه بازار-بخش سوم
فرهنگ رسانه اي با برتري رسانه اینترنت فراگیرترین و مسلط ترین فرهنگ تأثیرگذار درجامعه است
بازدید : 9667 نفر | منتشر شده در شنبه 1394/3/16
بررسی عوامل موثر تبلیغات اینترنتی در فرایند توسعه بازار-بخش دوم
هدف از این مقاله بررسی عوامل موثر تبلیغات اینترنتی در فرایند خرید و استفاده مشتریان در محصولات و خدمات شرکت ها است
بازدید : 9639 نفر | منتشر شده در سه شنبه 1394/3/12
بررسی عوامل موثر تبلیغات اینترنتی در فرایند توسعه بازار-بخش اول
هدف از این مقاله بررسی عوامل موثر تبلیغات اینترنتی در فرایند خرید و استفاده مشتریان در محصولات و خدمات شرکت ها است
بازدید : 9849 نفر | منتشر شده در جمعه 1394/2/11