منو تعرفه پشتیبانی

پشتیبانی

•    بایگانی کدهای برنامه نویسی
•    ارائه پنل اختصاصی  کاربران جهت تیکت گذاری
•    نظارت بر چیدمان سایت
•    مقابله در برابر هکرها و ویروسها
•    آموزش و پشتیبانی پنل مدیریتی وب (یک جلسه )
•    پشتیبانی موارد فنی ( برابر با موارد موجود در قرارداد )
•    ارائه سرور وب میل


 

هزینه سالیانه

از کل قرار داد

نظارت بر روی کیفیت سایت

آموزش پنل آنلاین

تماس تلفنی

ارسال تیکت

ارسال میل

مدت پاسخگویی

نوع پکیج

30%

هر 15 روز

دارد

دارد

دارد

دارد

1روز

Aria     A

25%

هر 30 روز

دارد

-

دارد

دارد

3  روز

Aria    B

15%

هر 60 روز

دارد

-

دارد

دارد

6  روز

Aria     C

 

هزینه پکیجهای فوق برای سال اول شامل کسر 5% تخفیف ویژه می باشند.

 

ثبت تیکت پشتیبانی